Novosti

U zdravom tijelu zdrav duh

Poznato je da redovna fizička aktivnost može doprinijeti mnogim pozitivnim promjenama i boljem funkcioniranju organizma u svim životnim dobima. Blagodati vježbanja do izražaja posebno dolaze u starijoj životnoj dobi kada …

Briga o zdravlju

U okviru projekta „Pružanje socijalnih usluga za najranjivije skupine u zajednici“ zaposlena je medicinska sestra koja u sklopu aktivnosti „Briga o zdravlju“ jednom mjesečnom pruža zdravstvene usluge starijim i nemoćnim …