Novosti

Briga o zdravlju

U okviru projekta „Pružanje socijalnih usluga za najranjivije skupine u zajednici“ zaposlena je medicinska sestra koja u sklopu aktivnosti „Briga o zdravlju“ jednom mjesečnom pruža zdravstvene usluge starijim i nemoćnim …