Aktivnosti za članove obitelji i stručnjake

Osim kontinuirane provedbe aktivnosti za prevladavanje socijalne isključenosti starih i nemoćnih osoba, u okviru projekta Pružanje socijalnih usluga za najranjivije skupine u zajednici, odlučili smo organizirati aktivnosti pružanja usluga podrške članovima obitelji ovisnih osoba, odnosno aktivnosti osnaživanja stručnjaka koji skrbe o starijim osobama. Analizom stanja na području Općine Staro Petrovo Selo, ali i ostalih urbanih i ruralnih sredina u Republici Hrvatskoj, uvidjeli smo da socijalne usluge usmjerene isključivo prema pripadnicima starijih i nemoćnih društvenih skupina nisu dovoljne ukoliko se njima ne adresiraju potrebe članova njihovih obitelji i stručnjaka iz sustava socijalne skrbi koji su na neposredan ili posredan način odgovorni za sigurnost i kvalitetu života ugroženih skupina. Pružanjem usluga podrške članovima obitelji želimo na učinkovit način harmonizirati sferu obiteljskog i poslovnog života tako da krajnji rezultat njihove brige za potrebite bude jednako kvalitetan, kako za starije osobe, tako i za same članove obitelji kojima treba ostati dovoljno vremena i mogućnosti za vlastiti razvoj. S druge strane, osnaživanjem stručnjaka želimo povećati općenit stupanj kvalitete pružanja socijalnih usluga kako bi se sami stručnjaci upoznali s novim mogućnostima rada sa starijim osobama i procesima ugovaranja socijalnih usluga iz europskih fondova.

Prema tome, u sklopu aktivnosti pružanja usluga podrške članovima obitelji ovisnih osoba, odlučili smo organizirati radionicu kultura u domu i radionicu medijacija stresa, angažirati psihologa za provedbu usluge emocionalne i instrumentalne obiteljske podrške, organizirati edukaciju poduzetnički inkubator o različitim mogućnostima uključivanja na tržište rada osoba koje skrbe o ovisnom članu obitelji, te održati predavanje „Pro vita et familia“ o prevladavanju životnih kriza u obitelji, poteškoćama u komunikaciji, te ostalim problemima povezanim s pomanjkanjem povjerenja i strahovima u obitelji. Aktivnosti osnaživanja stručnjaka koji skrbe o starijim osobama uključivat će sljedeće edukacije: međusektorska suradnja u pružanju socijalnih usluga, politika socijalnih usluga, ESF mogućnosti za podizanje kvalitete socijalnih usluga, te tečaj znakovnog jezika za stručnjake u svrhu jačanja njihovih kompetencija u radu s gluhim i nagluhim osobama. Na taj će se način osigurati cjelovitost i sustavnost pruženih usluga na području Općine Staro Petrovo Selo te će se ojačati položaj osoba starije živote dobi i svih onih društvenih skupina uključenih u aktivnosti pružanja brige i skrbi.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.499.767,78 kn, u trajanju od 24 mjeseci. Intenzitet potpore je 100%.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *