Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

(UP.02.2.2.06.0030)

Pružanje socijalnih usluga za najranjivije skupine u zajednici

Projekt je odobren u sklopu poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta: Općina Staro Petrovo Selo

Partneri projekta: Opća bolnica Nova Gradiška, Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, Udruga Matice hrvatskih umirovljenika Općine Staro Petrovo Selo, Udruga Gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.767,78 kn

Iznos koji sufinancira Europska unija: 1.499.767,78 kn (intenzitet potpore iznosi 100%)

Trajanje projekta: 24 mjeseca  (27.srpnja 2020. – 27. srpnja 2022.)